beteoteosg
  • Hạng 6
  • Ngọc 923,727
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 97.92%
  • Chỉ số xã hội 240
  • Chỉ số đam mê 59.93
  • Thời gian tham gia 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
beteoteosg13 - 1 thaonguyencafe
beteoteosg18 - 2 sieutron
beteoteosg16 - 0 lanhphong
beteoteosg13 - 2 kidboy
beteoteosg17 - 2 hamynn
beteoteosg27 - 4 ngocruby9x
beteoteosg13 - 2 liuhuy314
beteoteosg11 - 0 hieula
beteoteosg14 - 1 xuanthupro
beteoteosg14 - 0 hoaanhdao2008
beteoteosg16 - 3 myhangsg
beteoteosg24 - 0 hoangduy357
beteoteosg12 - 1 hihi112
beteoteosg28 - 8 nhathaha
beteoteosg9 - 0 langtu
beteoteosg25 - 5 aconnongthon
beteoteosg12 - 4 bingan
beteoteosg23 - 5 tuliphalan
beteoteosg13 - 2 peheo
beteoteosg18 - 4 phongca
beteoteosg6 - 2 eketao
beteoteosg13 - 3 thimhuong
beteoteosg22 - 4 michnhi
beteoteosg19 - 2 flash
beteoteosg29 - 6 dragon
beteoteosg2 - 0 congtrinh
beteoteosg19 - 5 cuopbiensoh2o
beteoteosg23 - 4 titus
beteoteosg14 - 1 trienchill
beteoteosg27 - 5 kulito
beteoteosg13 - 4 supersen
beteoteosg23 - 2 paradol
beteoteosg24 - 2 denhayden
beteoteosg4 - 0 viphung
beteoteosg9 - 2 khanhlucky97
beteoteosg10 - 3 anhhong9011
beteoteosg14 - 1 nhocyeusky
beteoteosg8 - 0 hoangthienxa
beteoteosg17 - 4 heolovemusic
beteoteosg33 - 10 qindy
beteoteosg27 - 4 nhimxu
beteoteosg21 - 1 heokool
beteoteosg29 - 5 changtraivotinh035
beteoteosg12 - 4 nguyenhonganh
beteoteosg9 - 2 kyhoi
beteoteosg12 - 2 cuccu
beteoteosg11 - 2 happykid76
beteoteosg18 - 5 lexuan22
beteoteosg6 - 0 thaomoc
beteoteosg12 - 0 suoingoc
beteoteosg5 - 1 vnnguyendung
beteoteosg11 - 1 quachdozz
beteoteosg8 - 1 hanalov1
beteoteosg13 - 1 luke911
beteoteosg10 - 5 thuykien
beteoteosg10 - 3 nhibuong
beteoteosg15 - 3 builan0209
beteoteosg17 - 6 binhphonui
beteoteosg16 - 2 tahuy
beteoteosg19 - 2 yumkhin
beteoteosg17 - 3 vichio
beteoteosg11 - 5 sieuga
beteoteosg18 - 7 bongo
beteoteosg17 - 3 toanluf
beteoteosg12 - 2 totoro
beteoteosg31 - 5 tuanlongtt
beteoteosg15 - 2 socnau
beteoteosg10 - 1 hoadongtien00
beteoteosg1 - 7 vietnamairlines
beteoteosg5 - 0 beyeupk
beteoteosg14 - 4 binhnhi
beteoteosg11 - 1 ngocsonhb
beteoteosg15 - 5 mikochan
beteoteosg15 - 1 trunghieu87
beteoteosg27 - 1 heoconhamchoi
beteoteosg7 - 2 thuong95
beteoteosg22 - 1 paduc
beteoteosg21 - 3 thanhvan2021
beteoteosg17 - 2 tralacmi
beteoteosg19 - 3 hoangphuc2040
beteoteosg18 - 6 tuoiconrong
beteoteosg10 - 3 lovewinter
beteoteosg23 - 6 thuydung25
beteoteosg0 - 9 anhchoicaro
beteoteosg15 - 1 loclatoi
beteoteosg12 - 0 ngocanhgalaxy
beteoteosg17 - 6 toxuanhoang
beteoteosg20 - 4 lolovp
beteoteosg11 - 1 hoarung
beteoteosg17 - 2 tahuuson
beteoteosg10 - 1 onlytrust
beteoteosg11 - 0 hoagiay123
beteoteosg17 - 2 ampen
beteoteosg10 - 0 vanvolang
beteoteosg14 - 1 huynhbaobao
beteoteosg21 - 3 ngocdinh
beteoteosg11 - 0 vuongkhanh
beteoteosg16 - 2 hannie
beteoteosg19 - 1 dolphin
beteoteosg17 - 3 phameco