rocket290671
  • Hạng 9
  • Ngọc 165,852
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 95.53%
  • Chỉ số xã hội 246
  • Chỉ số đam mê 78.10
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
rocket2906713 - 0 badboy
rocket2906713 - 0 lvtrung
rocket2906714 - 0 xuanthupro
rocket2906711 - 1 chuotmom
rocket2906714 - 0 trunghieu87
rocket2906719 - 2 hoaanhdao2008
rocket2906717 - 3 myhangsg
rocket2906713 - 0 lejun
rocket2906713 - 0 hihi112
rocket2906712 - 0 huemy
rocket2906714 - 1 ellis
rocket2906715 - 1 hoangduy357
rocket2906714 - 0 nhathaha
rocket2906715 - 0 meokitty
rocket2906713 - 0 binhphonui
rocket2906712 - 0 yumkhin
rocket2906717 - 0 vichio
rocket29067115 - 1 phongyeu
rocket29067134 - 8 vitty
rocket2906712 - 0 huongly
rocket2906713 - 1 cry99
rocket2906713 - 1 bongo
rocket29067121 - 10 yoona
rocket2906713 - 1 aconnongthon
rocket2906716 - 7 congtrinh
rocket2906711 - 1 bingan
rocket2906712 - 0 phongca
rocket2906714 - 0 dragon
rocket2906715 - 3 boomx
rocket2906714 - 0 cuopbiensoh2o
rocket2906714 - 1 kulito
rocket2906715 - 2 bexinkk
rocket2906715 - 1 vuamui
rocket2906716 - 2 trienchill
rocket2906718 - 1 vangbacdaquy
rocket2906716 - 0 maruko
rocket2906718 - 4 phuongxoan
rocket2906716 - 0 thutrang
rocket29067116 - 0 tuanlongtt
rocket2906715 - 3 socnau
rocket2906717 - 4 hoadongtien00
rocket29067116 - 2 phameco
rocket29067111 - 5 beyeupk
rocket2906718 - 0 thuytinhkhoc
rocket2906716 - 2 ngocsonhb
rocket2906719 - 2 nhimxu
rocket2906714 - 1 heokool
rocket2906711 - 0 nhimbarbie285
rocket2906716 - 1 osin2k
rocket2906716 - 0 qindy
rocket2906715 - 0 changtraivotinh035
rocket2906718 - 7 mailady
rocket2906713 - 0 thaonguyencafe
rocket2906716 - 3 duyen10
rocket2906711 - 0 thythy2021
rocket2906717 - 3 chuotbobo
rocket2906713 - 1 lanhphong
rocket2906714 - 0 bapcaingoc
rocket2906712 - 1 ngocluan
rocket2906714 - 1 chauky77
rocket2906715 - 2 nttthuy
rocket2906713 - 0 buonnhoem
rocket2906711 - 0 bennywise
rocket2906712 - 0 cuccu
rocket2906711 - 0 nguyenhonganh
rocket2906711 - 0 frankho
rocket2906711 - 0 thaomoc
rocket2906712 - 0 ozonevietnam
rocket2906711 - 0 kidboy
rocket2906712 - 0 suoingoc
rocket2906711 - 0 jessicajsc157221537
rocket2906715 - 3 saosaysua
rocket2906716 - 0 quachdozz
rocket2906712 - 0 huyluxz
rocket2906714 - 0 hanalov1
rocket2906714 - 2 crystal
rocket29067113 - 6 nhibuong
rocket29067117 - 14 thuykien
rocket2906717 - 0 vietnamovernight
rocket2906716 - 1 jang80
rocket29067115 - 6 serahwang
rocket2906714 - 4 cayruong
rocket29067125 - 12 lanthanh
rocket2906717 - 2 diquathoigian
rocket2906714 - 1 nammien
rocket2906715 - 1 dannyvnn
rocket2906714 - 2 yoshida
rocket2906719 - 2 mrboo
rocket29067134 - 24 lucky
rocket2906712 - 0 markiez184
rocket29067111 - 3 nhabanbo
rocket2906713 - 1 yukii
rocket2906711 - 0 gaodo
rocket2906713 - 0 krixi
rocket2906712 - 0 hades
rocket2906711 - 0 sieuga
rocket2906711 - 0 dau127
rocket29067126 - 9 langtu
rocket2906714 - 1 eketao
rocket2906713 - 1 flash