giangneee
  • Hạng 81
  • Ngọc 1,212
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 9.58
  • Thời gian tham gia 1 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có