luuquy
  • Hạng 89
  • Ngọc 1,134
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.22%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 2.05
  • Thời gian tham gia 1 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có