tenry
  • Hạng 66
  • Ngọc 1,438
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 17.80
  • Thời gian tham gia 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tenry12 - 6 cayruong
tenry2 - 2 gecko88
tenry1 - 0 diquathoigian
tenry3 - 2 nammien
tenry3 - 2 thythy2021
tenry8 - 2 cumeo
tenry1 - 0 heoway
tenry13 - 8 bongo
tenry9 - 4 hoagiay123
tenry10 - 5 vnnguyendung
tenry12 - 12 serahwang
tenry12 - 8 thienloi
tenry4 - 11 huyluxz
tenry9 - 5 yumkhin
tenry15 - 21 sieuga
tenry12 - 16 vitaminc
tenry6 - 6 dolphin
tenry7 - 6 saosaysua
tenry5 - 6 nhathaha
tenry8 - 8 huongly
tenry10 - 8 khanhlucky97
tenry5 - 1 hannie
tenry9 - 7 binhnhi
tenry22 - 14 qindy