tunghhhhh
  • Hạng 30
  • Ngọc 3,480
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 11.11%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 3 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có