aikhongsotui
  • Hạng 15
  • Ngọc 137,514
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 94.71%
  • Chỉ số xã hội 170
  • Chỉ số đam mê 21.77
  • Thời gian tham gia 3 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aikhongsotui6 - 6 dorabase
aikhongsotui11 - 2 thuydung25
aikhongsotui4 - 0 loclatoi
aikhongsotui4 - 2 ngocanhgalaxy
aikhongsotui23 - 8 lazytomcat
aikhongsotui2 - 1 lanthanh
aikhongsotui12 - 0 cayruong
aikhongsotui3 - 0 khoailangnuong
aikhongsotui14 - 1 nammien
aikhongsotui4 - 0 hieuxeom
aikhongsotui8 - 2 cry99
aikhongsotui7 - 0 aconnongthon
aikhongsotui7 - 0 bingan
aikhongsotui16 - 4 tuliphalan
aikhongsotui9 - 3 thimhuong
aikhongsotui5 - 1 ekxanh
aikhongsotui1 - 0 thienthan999
aikhongsotui6 - 0 thinpham
aikhongsotui11 - 1 gecko88
aikhongsotui4 - 3 buomchua
aikhongsotui3 - 0 gaodo
aikhongsotui23 - 8 vitty
aikhongsotui4 - 1 bongo
aikhongsotui6 - 2 phongca
aikhongsotui6 - 1 flash
aikhongsotui3 - 0 supersen
aikhongsotui11 - 3 thienloi
aikhongsotui13 - 3 ngannguyen
aikhongsotui6 - 0 pingpong
aikhongsotui4 - 0 viphung
aikhongsotui1 - 0 frankho
aikhongsotui22 - 9 nguyenhonganh
aikhongsotui5 - 1 kyhoi
aikhongsotui9 - 2 ozonevietnam
aikhongsotui3 - 0 lexuan22
aikhongsotui4 - 0 saosaysua
aikhongsotui14 - 2 quachdozz
aikhongsotui8 - 0 meokitty
aikhongsotui8 - 2 binhphonui
aikhongsotui8 - 0 tahuy
aikhongsotui8 - 0 yumkhin
aikhongsotui5 - 0 yoona
aikhongsotui7 - 1 eketao
aikhongsotui4 - 1 titus
aikhongsotui15 - 6 vuamui
aikhongsotui9 - 1 bexinkk
aikhongsotui5 - 0 keosua
aikhongsotui7 - 1 hoangthienxa
aikhongsotui6 - 0 thuphuongle99
aikhongsotui2 - 0 phuongminh
aikhongsotui2 - 0 hoagiay123
aikhongsotui8 - 1 nttthuy
aikhongsotui4 - 0 crystal
aikhongsotui11 - 3 btran2912
aikhongsotui1 - 0 hieula
aikhongsotui2 - 0 vitsenpaii
aikhongsotui8 - 5 tranhang07
aikhongsotui6 - 2 mikochan
aikhongsotui7 - 1 chuotmom
aikhongsotui3 - 0 tuitenbo
aikhongsotui3 - 0 mastercaromelinh
aikhongsotui1 - 2 heoconhamchoi
aikhongsotui21 - 10 rocket290671
aikhongsotui17 - 3 hoangphuc2040
aikhongsotui18 - 5 tuoiconrong
aikhongsotui4 - 0 lolovp
aikhongsotui2 - 0 ov2nd
aikhongsotui1 - 0 serahwang
aikhongsotui2 - 0 jang80
aikhongsotui1 - 0 yukii
aikhongsotui19 - 4 lucky
aikhongsotui4 - 0 teoteo
aikhongsotui1 - 0 nhipcautre21
aikhongsotui4 - 2 anhhong9011
aikhongsotui1 - 0 hoarung
aikhongsotui15 - 0 nhocyeusky
aikhongsotui4 - 1 tahuuson
aikhongsotui2 - 1 ampen
aikhongsotui4 - 2 vesau
aikhongsotui4 - 1 ngocdinh
aikhongsotui8 - 2 happy123
aikhongsotui5 - 0 phuongxoan
aikhongsotui14 - 4 dungtrieu
aikhongsotui5 - 1 dolphin
aikhongsotui1 - 0 quangmetro
aikhongsotui4 - 4 nhatvy2291
aikhongsotui2 - 0 osin2k
aikhongsotui9 - 5 huemy
aikhongsotui1 - 0 myhangsg
aikhongsotui5 - 3 builan0209
aikhongsotui2 - 0 toxuanhoang
aikhongsotui6 - 0 heodat91
aikhongsotui1 - 0 ngocluan
aikhongsotui9 - 2 buonnhoem
aikhongsotui3 - 1 tralacmi
aikhongsotui4 - 1 boomx
aikhongsotui1 - 0 trienchill
aikhongsotui2 - 1 chauky77
aikhongsotui6 - 1 giodaingan
aikhongsotui4 - 0 hamynn