ninhtomdzai
  • Hạng 173
  • Ngọc 1,040
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ninhtomdzai6 - 4 hungcaca