nghiachicken
  • Hạng 164
  • Ngọc 1,046
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.67
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nghiachicken4 - 4 huongly
nghiachicken0 - 1 bongo
nghiachicken5 - 3 lemaipa