docuong
  • Hạng 14
  • Ngọc 136,736
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 69.39%
  • Chỉ số xã hội 196
  • Chỉ số đam mê 4.10
  • Thời gian tham gia 3 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
docuong8 - 3 nhatvy2291
docuong17 - 2 sujichan
docuong5 - 0 kulito
docuong3 - 0 chihiro
docuong1 - 0 tieuling
docuong0 - 1 rocket290671
docuong2 - 4 thienthan999
docuong1 - 0 ltmingthuu
docuong2 - 0 jimmy72jstw
docuong4 - 1 tahuuson
docuong3 - 1 onlytrust
docuong4 - 4 hoaanhdao2008
docuong3 - 2 hades
docuong4 - 2 phongyeu
docuong1 - 1 vitty
docuong2 - 4 builan0209
docuong3 - 1 vichio
docuong7 - 4 ov2nd
docuong3 - 6 toxuanhoang
docuong2 - 1 ngocanhgalaxy
docuong1 - 2 congtrinh
docuong5 - 3 langtu
docuong2 - 1 bongo
docuong6 - 2 tuliphalan
docuong8 - 2 thimhuong
docuong1 - 1 hamynn
docuong0 - 2 phamphuhung
docuong0 - 1 vuamui
docuong13 - 8 trienchill
docuong5 - 6 hector
docuong5 - 1 sieutron
docuong4 - 2 bapcaingoc
docuong12 - 5 dragon
docuong2 - 0 socnau
docuong2 - 0 nhimxu
docuong11 - 8 suoingoc
docuong5 - 1 thuykien
docuong10 - 2 hanalov1
docuong2 - 0 mayakieu
docuong11 - 4 nhabanbo
docuong1 - 1 titus
docuong20 - 5 mavuong
docuong8 - 0 nguyenhonganh
docuong1 - 1 kyhoi
docuong5 - 2 nhathaha
docuong2 - 3 maruko
docuong3 - 4 ekxanh
docuong4 - 0 trunghieu87
docuong5 - 2 michnhi
docuong6 - 0 flash
docuong5 - 1 cuopbiensoh2o
docuong5 - 1 nhipcautre21
docuong10 - 1 pingpong
docuong9 - 2 vangbacdaquy
docuong6 - 1 thutrang
docuong5 - 2 canho
docuong3 - 2 nguoivohinh
docuong0 - 2 huyluxz
docuong3 - 0 vitaminc
docuong6 - 8 heolovemusic
docuong3 - 4 tungk3
docuong29 - 6 thuydung25
docuong3 - 5 yoshida
docuong3 - 3 yukii
docuong11 - 4 ngannguyen
docuong8 - 6 badboy
docuong2 - 1 mrboo
docuong0 - 1 thuytinhkhoc
docuong1 - 3 heokool
docuong12 - 4 thaonguyencafe
docuong3 - 0 frankho
docuong2 - 1 vientuong
docuong14 - 4 hihi112
docuong2 - 1 buonnhoem
docuong1 - 0 saosaysua
docuong11 - 4 quachdozz
docuong1 - 3 thuong95
docuong5 - 5 thanhvan2021
docuong2 - 3 dungtrieu
docuong6 - 2 changtraivotinh035
docuong3 - 0 mailady
docuong1 - 1 btran2912
docuong1 - 0 nakime3769
docuong3 - 0 vitsenpaii
docuong7 - 2 phongca
docuong1 - 0 eketao
docuong1 - 0 aconnongthon
docuong13 - 5 h2so4
docuong2 - 1 huongkute
docuong3 - 0 ngocsonhb
docuong1 - 0 kidboy
docuong1 - 0 lejun
docuong4 - 3 myhangsg
docuong3 - 1 thienloi
docuong3 - 4 ellis
docuong1 - 0 viphung
docuong8 - 3 nguyentri10x
docuong1 - 0 chauky77
docuong4 - 2 huongly
docuong1 - 0 cry99