daicagiangho
  • Hạng 26
  • Ngọc 59,065
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.85
  • Thời gian tham gia 1 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có