manminhnguyen
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
manminhnguyen0 - 2 hdmi2000
manminhnguyen7 - 2 paradol
manminhnguyen5 - 1 pingpong