nhtnghia1311
  • Hạng 42
  • Ngọc 12,927
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.57%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 0.60
  • Thời gian tham gia 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có