pmihwan
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,069
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 42.86%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 15.50
  • Thời gian tham gia 4 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pmihwan0 - 2 mrboo
pmihwan0 - 1 yoshida
pmihwan1 - 0 buomchua
pmihwan0 - 1 vinhzzzz
pmihwan12 - 6 dopitai
pmihwan1 - 1 suoingoc
pmihwan4 - 3 btran2912