finiarel
  • Hạng 89
  • Ngọc 1,300
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
finiarel83 - 68 nhungvu312