nganbali
  • Hạng 7
  • Ngọc 634,572
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 73.01%
  • Chỉ số xã hội 289
  • Chỉ số đam mê 5.43
  • Thời gian tham gia 6 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nganbali9 - 6 huynhbaobao
nganbali16 - 12 phuongxoan
nganbali7 - 3 maruko
nganbali16 - 10 thutrang
nganbali11 - 6 canho
nganbali12 - 4 chauky77
nganbali4 - 1 ngocluan
nganbali12 - 7 thienthan999
nganbali10 - 3 luckystar
nganbali23 - 4 trunghieu87
nganbali7 - 5 chuotmom
nganbali9 - 7 nguyenhonganh
nganbali7 - 6 kyhoi
nganbali18 - 8 paradol
nganbali3 - 2 mjetran
nganbali25 - 12 lyquoc
nganbali21 - 14 hanhphucvotan
nganbali12 - 3 pingpong
nganbali15 - 6 ngannguyen
nganbali5 - 1 bibi0101
nganbali2 - 0 hoarung
nganbali7 - 8 anhhong9011
nganbali8 - 3 heolovemusic
nganbali7 - 1 nhocyeusky
nganbali9 - 12 ampen
nganbali10 - 2 phuongminh
nganbali5 - 9 onlytrust
nganbali11 - 5 nhibuong
nganbali4 - 1 quachdozz
nganbali5 - 1 huyluxz
nganbali5 - 3 hamynn
nganbali6 - 2 btran2912
nganbali4 - 0 nakime3769
nganbali9 - 3 cumeo
nganbali13 - 3 trucmai
nganbali12 - 4 lejun
nganbali17 - 13 hoangduy357
nganbali8 - 5 hihi112
nganbali10 - 7 hoagiay123
nganbali4 - 6 vanvolang
nganbali40 - 11 vuongkhanh
nganbali6 - 5 vesau
nganbali4 - 1 happy123
nganbali19 - 13 hannie
nganbali19 - 6 huongkute
nganbali13 - 5 dolphin
nganbali13 - 17 toanluf
nganbali11 - 9 bangtam2312
nganbali7 - 5 phameco
nganbali20 - 5 thuong95
nganbali10 - 6 heoconhamchoi
nganbali8 - 4 loclatoi
nganbali14 - 10 toxuanhoang
nganbali9 - 4 badboy
nganbali7 - 12 builan0209
nganbali15 - 9 meokitty
nganbali19 - 6 tahuy
nganbali11 - 5 thanhvan2021
nganbali12 - 8 lemaipa
nganbali19 - 6 tralacmi
nganbali29 - 10 beyeupk
nganbali6 - 2 ngocsonhb
nganbali65 - 13 duyen10
nganbali0 - 2 mmmon
nganbali14 - 6 changtraivotinh035
nganbali6 - 4 mailady
nganbali21 - 12 lanthanh
nganbali7 - 3 heodat91
nganbali1 - 4 serahwang
nganbali11 - 5 buomchua
nganbali19 - 3 yoshida
nganbali14 - 5 lucky
nganbali8 - 3 bongo
nganbali39 - 19 eketao
nganbali7 - 7 phongca
nganbali9 - 8 peheo
nganbali3 - 2 michnhi
nganbali1 - 1 aiamcaro
nganbali8 - 9 quangmetro
nganbali7 - 3 socnau
nganbali22 - 20 binhnhi
nganbali11 - 4 osin2k
nganbali2 - 1 cuccu
nganbali12 - 10 happykid76
nganbali2 - 2 saosaysua
nganbali3 - 1 thaomoc
nganbali7 - 2 nammien
nganbali16 - 19 khoailangnuong
nganbali1 - 1 tuanleviet1009
nganbali16 - 3 yukii
nganbali8 - 10 mrboo
nganbali5 - 0 nhabanbo
nganbali18 - 5 krixi
nganbali3 - 1 gaodo
nganbali4 - 1 huongly
nganbali18 - 9 hades
nganbali4 - 6 hunghuyhoangbhb81
nganbali20 - 5 cuopbiensoh2o
nganbali29 - 18 dragon
nganbali3 - 1 giodaingan