nganbali
  • Hạng 41
  • Ngọc 11,766
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 49.26%
  • Chỉ số xã hội 203
  • Chỉ số đam mê 27.57
  • Thời gian tham gia 2 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nganbali15 - 4 vuongkhanh
nganbali12 - 10 thutrang
nganbali12 - 5 lvtrung
nganbali10 - 3 trunghieu87
nganbali13 - 12 hannie
nganbali7 - 6 nguoivohinh
nganbali0 - 4 caroforfun99999
nganbali6 - 6 meokitty
nganbali1 - 1 lemaipa
nganbali4 - 0 alphax
nganbali8 - 4 vnhello
nganbali10 - 2 thuydung25
nganbali5 - 0 lolovp
nganbali6 - 2 lanthanh
nganbali5 - 6 sujichan
nganbali12 - 7 diquathoigian
nganbali11 - 10 vangbacdaquy
nganbali12 - 5 huongkute
nganbali1 - 1 phungtien
nganbali2 - 1 ngocsonhb
nganbali5 - 2 heokool
nganbali0 - 4 cocvang
nganbali1 - 0 phuonghihii
nganbali6 - 1 tralacmi
nganbali2 - 1 tuoiconrong
nganbali1 - 4 hongkong1
nganbali1 - 0 nguyenthanhdo
nganbali8 - 4 gecko88
nganbali4 - 1 nammien
nganbali2 - 3 dannyvnn
nganbali0 - 2 vanvolang
nganbali3 - 6 nhatvy2291
nganbali1 - 5 thuytinhkhoc
nganbali5 - 0 ov2nd
nganbali2 - 0 ngocluan
nganbali16 - 9 hades
nganbali3 - 0 lucky
nganbali1 - 8 mrboo
nganbali3 - 0 dolphin
nganbali3 - 5 bangtam2312
nganbali23 - 9 beyeupk
nganbali7 - 4 binhnhi
nganbali5 - 0 thythy2021
nganbali6 - 4 happykid76
nganbali3 - 6 kyhoi
nganbali4 - 6 phongca
nganbali8 - 4 osin2k
nganbali5 - 0 changtraivotinh035
nganbali10 - 6 duyen10
nganbali2 - 5 bingan
nganbali36 - 19 eketao
nganbali4 - 0 yoona
nganbali1 - 1 aconnongthon
nganbali0 - 2 chopper
nganbali5 - 5 emiya
nganbali7 - 1 chauky77
nganbali0 - 1 lucatin
nganbali7 - 1 mavuong
nganbali9 - 2 frankho
nganbali2 - 1 tungk3
nganbali5 - 14 vitty
nganbali7 - 3 bongo
nganbali9 - 2 flash
nganbali12 - 2 cuopbiensoh2o
nganbali0 - 1 dontyoudare
nganbali0 - 2 sabo2412
nganbali1 - 3 mailady
nganbali0 - 3 ozonevietnam
nganbali8 - 4 kidboy
nganbali6 - 2 nhibuong
nganbali10 - 5 crystal
nganbali13 - 3 yoshida
nganbali11 - 2 yukii
nganbali9 - 2 krixi
nganbali0 - 1 gaodo
nganbali2 - 3 anh3khia
nganbali9 - 4 cry99
nganbali0 - 1 aiamcaro
nganbali5 - 2 ngoclamzxz
nganbali1 - 3 titus
nganbali19 - 11 vuamui
nganbali9 - 2 mynno
nganbali8 - 1 keosua
nganbali16 - 6 kulito
nganbali16 - 6 thuykien
nganbali23 - 15 mikochan
nganbali2 - 0 sieuga
nganbali24 - 13 langtu
nganbali27 - 18 dragon
nganbali1 - 0 nagato
nganbali12 - 8 paradol
nganbali2 - 1 pingpong
nganbali20 - 12 lyquoc
nganbali0 - 2 vientuong
nganbali3 - 1 ccsssssas
nganbali0 - 1 shinnijin
nganbali1 - 0 thanhdhhp
nganbali2 - 1 vietnamovernight
nganbali4 - 5 hieula
nganbali8 - 5 thienthan999