nhidor
  • Hạng ...
  • Ngọc 309
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 12.20
  • Thời gian tham gia 11 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhidor0 - 1 kyhoi
nhidor0 - 1 ngocluan
nhidor0 - 2 ov2nd
nhidor0 - 1 dannyvnn
nhidor0 - 3 langtu
nhidor1 - 1 flash
nhidor1 - 8 aiamcaro
nhidor2 - 2 dragon
nhidor6 - 14 phuongxoan
nhidor1 - 6 quangmetro
nhidor3 - 11 nguyenhonganh