biktytop1gamethu
  • Hạng 63
  • Ngọc 1,674
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.73%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 5 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có