tintindongnghia1708
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 51.22%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 22.63
  • Thời gian tham gia 10 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có