minhdangspb2vn
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 11.11%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 3.10
  • Thời gian tham gia 10 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có