huyung
  • Hạng ...
  • Ngọc 993
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 28.57%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyung0 - 1 phuthuycanchien
huyung0 - 1 mavuong
huyung0 - 2 vientuong
huyung1 - 0 doori
huyung0 - 1 fuzang
huyung1 - 0 sthswrong
huyung0 - 1 thorasgards