emiya
  • Hạng 16
  • Ngọc 161,674
  • Khiên 22
  • Tỉ lệ thắng 45.16%
  • Chỉ số xã hội 62
  • Chỉ số đam mê 3.37
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng