haigaming
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
haigaming0 - 4 vozanhxyz
haigaming0 - 2 viphung
haigaming0 - 1 hoangvanhung
haigaming0 - 1 saphia
haigaming0 - 1 cuong97