nguyenviettung1309
  • Hạng 200
  • Ngọc 1,120
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 15.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenviettung13098 - 2 narutol60
nguyenviettung13093 - 3 fuzang