fuzang
  • Hạng ...
  • Ngọc 981
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 2.33
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
fuzang0 - 1 postmalone
fuzang3 - 3 nguyenviettung1309