lebaokhang
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 91.46%
  • Chỉ số xã hội 82
  • Chỉ số đam mê 25.62
  • Thời gian tham gia 10 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lebaokhang8 - 0 tranhang07
lebaokhang12 - 4 yoshida
lebaokhang4 - 2 nhibuong
lebaokhang4 - 2 phongca
lebaokhang13 - 5 thuphuongle99
lebaokhang2 - 0 nguoivohinh
lebaokhang3 - 0 dungtrieu
lebaokhang1 - 1 hoadongtien00
lebaokhang4 - 0 eketao
lebaokhang6 - 1 mavuong
lebaokhang13 - 4 hoagiay123
lebaokhang0 - 2 wibunotsimpttv2k7
lebaokhang4 - 0 lucky
lebaokhang4 - 0 nammien
lebaokhang5 - 0 mynno
lebaokhang2 - 0 bibi0101
lebaokhang6 - 0 huemy
lebaokhang7 - 3 cry99
lebaokhang5 - 0 sieuga
lebaokhang2 - 0 dieuthanh
lebaokhang0 - 3 comchienduongchau
lebaokhang5 - 1 toanluf
lebaokhang5 - 1 thaomoc
lebaokhang3 - 0 ekxanh
lebaokhang4 - 0 khiconjx
lebaokhang12 - 6 lizmatt
lebaokhang4 - 0 thienloi
lebaokhang3 - 2 vesau
lebaokhang12 - 2 huongkute
lebaokhang4 - 0 thuytinhkhoc
lebaokhang14 - 4 thuydung25
lebaokhang5 - 0 lazytomcat
lebaokhang6 - 0 serahwang
lebaokhang4 - 0 sujichan
lebaokhang6 - 1 cayruong
lebaokhang4 - 0 gecko88
lebaokhang8 - 1 vietnamovernight
lebaokhang4 - 2 btran2912
lebaokhang5 - 0 nakime3769
lebaokhang10 - 2 phuongkarry
lebaokhang10 - 2 mayakieu
lebaokhang8 - 2 supersen
lebaokhang15 - 4 hoaanhdao2008
lebaokhang1 - 0 dorabase
lebaokhang3 - 1 michnhi
lebaokhang2 - 0 thythy2021
lebaokhang4 - 3 ngocluan
lebaokhang10 - 2 lexuan22
lebaokhang1 - 0 quachdozz
lebaokhang7 - 3 luke911
lebaokhang5 - 4 paduc
lebaokhang2 - 0 thanhvan2021
lebaokhang5 - 1 happy123
lebaokhang7 - 2 yukii
lebaokhang13 - 2 krixi
lebaokhang0 - 4 alienware
lebaokhang2 - 1 nagato
lebaokhang7 - 1 teoteo
lebaokhang2 - 0 tahuuson
lebaokhang4 - 0 trucmai
lebaokhang5 - 1 builan0209
lebaokhang2 - 0 ngocanhgalaxy
lebaokhang4 - 0 toxuanhoang
lebaokhang1 - 0 heodat91
lebaokhang6 - 0 lanthanh
lebaokhang7 - 0 binhnhi
lebaokhang3 - 3 bapcaingoc
lebaokhang8 - 4 nguyenhonganh
lebaokhang8 - 2 thuykien
lebaokhang2 - 0 hamynn
lebaokhang2 - 0 tomcuamuc
lebaokhang5 - 0 hieula
lebaokhang3 - 0 trunghieu87
lebaokhang11 - 2 hoangduy357
lebaokhang0 - 2 toiyeuem
lebaokhang15 - 2 nguyentri10x
lebaokhang3 - 1 anhhong9011
lebaokhang0 - 1 caroforfun99999
lebaokhang6 - 4 nhatvy2291
lebaokhang3 - 1 nhimxu
lebaokhang3 - 1 happykid76
lebaokhang8 - 2 mrboo