meomuop
  • Hạng ...
  • Ngọc 857
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 14.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
meomuop0 - 1 korean
meomuop6 - 4 linhshiba
meomuop3 - 9 hellmon1012
meomuop2 - 2 zenduong
meomuop0 - 1 lanthanh