caroforfun99999
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,117,725
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 98.50%
  • Chỉ số xã hội 200
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 10 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
caroforfun9999919 - 1 vuabip
caroforfun999996 - 0 kulito
caroforfun999993 - 0 maruko
caroforfun999994 - 0 phuongxoan
caroforfun999992 - 0 hamynn
caroforfun999994 - 0 vitsenpaii
caroforfun999992 - 1 yephdith
caroforfun999992 - 0 h2so4
caroforfun999995 - 0 dolphin
caroforfun999991 - 0 chuotbobo
caroforfun999991 - 0 dcmmaaaaaaaaaaa
caroforfun999992 - 0 winxp
caroforfun999993 - 0 buomchua
caroforfun999993 - 0 bingan
caroforfun999991 - 0 thuytinhkhoc
caroforfun999995 - 0 socnau
caroforfun999993 - 0 vietnamovernight
caroforfun999994 - 0 khoailangnuong
caroforfun999996 - 0 lucky
caroforfun999992 - 0 huongly
caroforfun999993 - 0 thuykien
caroforfun999997 - 3 nakime3769
caroforfun9999916 - 1 mikochan
caroforfun999998 - 3 thuydung25
caroforfun999993 - 0 lovewinter
caroforfun999997 - 1 lolovp
caroforfun999992 - 0 tieuling
caroforfun999999 - 0 duyen10
caroforfun999992 - 0 chauky77
caroforfun999993 - 0 ngocluan
caroforfun999992 - 0 buonnhoem
caroforfun999991 - 0 frankho
caroforfun999996 - 2 vientuong
caroforfun999992 - 0 kyhoi
caroforfun999991 - 0 cuccu
caroforfun999994 - 0 happykid76
caroforfun999992 - 0 ozonevietnam
caroforfun999994 - 0 thaomoc
caroforfun999991 - 0 lexuan22
caroforfun999992 - 0 suoingoc
caroforfun999992 - 0 kidboy
caroforfun999993 - 0 hanalov1
caroforfun999992 - 0 impxt105
caroforfun9999915 - 12 trailangthang
caroforfun999992 - 0 khiconjx
caroforfun999995 - 0 mayakieu
caroforfun999991 - 0 cobebencuaso
caroforfun999991 - 0 cumeo
caroforfun999997 - 2 trucmai
caroforfun999992 - 0 lizmatt
caroforfun999992 - 0 luke911
caroforfun999991 - 0 phamluli
caroforfun999991 - 0 ngocruby9x
caroforfun999993 - 0 hieula
caroforfun999994 - 0 cuopbiensoh2o
caroforfun999991 - 0 mjetran
caroforfun999997 - 0 sabo2412
caroforfun9999910 - 0 cocvang
caroforfun999994 - 0 nganbali
caroforfun9999913 - 1 serahwang
caroforfun9999925 - 3 heodat91
caroforfun999995 - 1 yoshida
caroforfun999994 - 0 nhabanbo
caroforfun999994 - 0 yukii
caroforfun9999916 - 0 krixi
caroforfun999991 - 0 duylon2k
caroforfun999992 - 1 thienloi
caroforfun999993 - 1 hdmi2000
caroforfun9999912 - 0 lanthanh
caroforfun999999 - 0 sujichan
caroforfun999992 - 0 nammien
caroforfun9999912 - 4 dannyvnn
caroforfun999991 - 0 ngocdinh
caroforfun999993 - 0 happy123
caroforfun9999910 - 0 hannie
caroforfun999991 - 0 quangmetro
caroforfun999991 - 0 huongkute
caroforfun999992 - 0 totoro
caroforfun999993 - 0 tuanlongtt
caroforfun999991 - 0 phameco
caroforfun999991 - 0 nhatvy2291
caroforfun999996 - 0 quachdozz
caroforfun999991 - 0 huyluxz
caroforfun999992 - 0 tungk3
caroforfun9999912 - 0 tranhang07
caroforfun999991 - 0 phuongkarry
caroforfun999993 - 0 aconnongthon
caroforfun999992 - 0 langtu
caroforfun999992 - 0 aiamcaro
caroforfun999992 - 0 thimhuong
caroforfun999991 - 0 titus
caroforfun999993 - 1 trienchill
caroforfun999991 - 0 nagato
caroforfun999991 - 0 vuamui
caroforfun999992 - 0 chihiro
caroforfun999991 - 0 keosua
caroforfun999991 - 0 mynno
caroforfun999991 - 0 supersen
caroforfun999991 - 0 mrrua
caroforfun999991 - 0 hector