cocvang
  • Hạng 12
  • Ngọc 231,169
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.11%
  • Chỉ số xã hội 214
  • Chỉ số đam mê 4.67
  • Thời gian tham gia 6 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cocvang2 - 2 mailady
cocvang4 - 2 xuanthupro
cocvang5 - 3 tuliphalan
cocvang1 - 1 vitaminc
cocvang1 - 1 paradol
cocvang4 - 4 luke911
cocvang13 - 7 phuongkarry
cocvang9 - 8 thuyt1
cocvang0 - 10 daicagiangho
cocvang9 - 6 huemy
cocvang1 - 11 samsungintel
cocvang2 - 1 happy123
cocvang3 - 1 socnau
cocvang30 - 12 ekxanh
cocvang1 - 1 hoarung
cocvang9 - 5 nhocyeusky
cocvang3 - 3 huyluxz
cocvang1 - 5 amazon
cocvang7 - 2 vesau
cocvang11 - 10 heoway
cocvang16 - 7 tahuuson
cocvang2 - 0 h2so4
cocvang11 - 6 vichio
cocvang4 - 4 lolovp
cocvang21 - 5 vanvolang
cocvang7 - 3 huongly
cocvang15 - 5 quangmetro
cocvang8 - 4 yoona
cocvang5 - 2 binhnhi
cocvang1 - 1 ozonevietnam
cocvang6 - 10 cuopbiensoh2o
cocvang6 - 2 crystal
cocvang6 - 3 lizmatt
cocvang11 - 3 sieutron
cocvang7 - 3 bingan
cocvang15 - 9 pingpong
cocvang1 - 1 nhipcautre21
cocvang6 - 3 suoingoc
cocvang5 - 4 thuykien
cocvang0 - 7 sanbangtaca123
cocvang2 - 0 duc3biii
cocvang2 - 3 cry99
cocvang3 - 1 titus
cocvang3 - 2 phuongminh
cocvang0 - 10 caroforfun99999
cocvang35 - 20 thuong95
cocvang4 - 0 nttthuy
cocvang8 - 4 lanhphong
cocvang3 - 1 tranhang07
cocvang10 - 10 lejun
cocvang2 - 2 hoangphuc2040
cocvang3 - 0 alphax
cocvang8 - 5 ngannguyen
cocvang4 - 0 ngocanhgalaxy
cocvang3 - 1 toxuanhoang
cocvang2 - 0 heodat91
cocvang22 - 5 phungtien
cocvang5 - 6 tahuy
cocvang4 - 0 paduc
cocvang2 - 1 khoailangnuong
cocvang4 - 1 dannyvnn
cocvang4 - 2 thuphuongle99
cocvang4 - 2 thythy2021
cocvang7 - 0 dorabase
cocvang10 - 8 gaodo
cocvang10 - 0 sieuga
cocvang2 - 1 dolphin
cocvang11 - 6 nhatvy2291
cocvang3 - 1 thaonguyencafe
cocvang15 - 8 duyen10
cocvang6 - 1 cumeo
cocvang1 - 0 builan0209
cocvang2 - 0 yumkhin
cocvang1 - 0 heoconhamchoi
cocvang1 - 0 krixi
cocvang13 - 7 yukii
cocvang4 - 0 nganbali
cocvang4 - 4 cayruong
cocvang5 - 1 shinnijin
cocvang10 - 3 toanluf
cocvang2 - 0 phameco
cocvang1 - 1 nguyenhonganh
cocvang3 - 0 tralacmi
cocvang14 - 10 sujichan
cocvang2 - 0 nammien
cocvang6 - 6 buomchua
cocvang7 - 2 mrboo
cocvang8 - 6 qindy
cocvang2 - 0 biggggg
cocvang2 - 1 trunghieu87
cocvang15 - 8 badboy
cocvang9 - 2 gecko88
cocvang5 - 0 bongo
cocvang16 - 5 eketao
cocvang16 - 7 hanhphucvotan
cocvang3 - 0 lyquoc
cocvang3 - 0 maruko
cocvang1 - 1 nguoivohinh
cocvang2 - 0 exdevilcaro04
cocvang13 - 4 saosaysua