everestin4
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
everestin40 - 1 tralacmi
everestin40 - 1 vnhello
everestin40 - 2 vozanhxyz
everestin40 - 1 tuoiconrong