lunguyencong
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 85.87%
  • Chỉ số xã hội 92
  • Chỉ số đam mê 22.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lunguyencong2 - 1 mynno
lunguyencong0 - 4 wibunotsimpttv2k7
lunguyencong2 - 0 kiethfhgcvc
lunguyencong4 - 0 hihi112
lunguyencong6 - 2 vichio
lunguyencong5 - 3 tieuling
lunguyencong5 - 1 anhhong9011
lunguyencong1 - 0 ampen
lunguyencong7 - 1 vesau
lunguyencong12 - 2 chuotbobo
lunguyencong6 - 3 mavuong
lunguyencong5 - 0 nguyenhonganh
lunguyencong4 - 2 saosaysua
lunguyencong2 - 1 mrboo
lunguyencong2 - 0 hades
lunguyencong5 - 1 aiamcaro
lunguyencong5 - 2 khanhlucky97
lunguyencong8 - 3 tahuuson
lunguyencong5 - 0 dorabase
lunguyencong2 - 0 nhathaha
lunguyencong9 - 3 builan0209
lunguyencong11 - 2 langtu
lunguyencong8 - 1 flash
lunguyencong6 - 2 giodaingan
lunguyencong10 - 3 nakime3769
lunguyencong5 - 0 trucmai
lunguyencong2 - 0 thuyt1
lunguyencong9 - 2 lejun
lunguyencong2 - 0 diquathoigian
lunguyencong8 - 1 aconnongthon
lunguyencong3 - 3 trienchill
lunguyencong3 - 3 quachdozz
lunguyencong4 - 1 crystal
lunguyencong4 - 0 phuongkarry
lunguyencong7 - 2 mayakieu
lunguyencong2 - 2 lemaipa
lunguyencong18 - 11 lazytomcat
lunguyencong23 - 7 lanthanh
lunguyencong10 - 4 phongyeu
lunguyencong19 - 8 lexuan22
lunguyencong12 - 5 hieula
lunguyencong6 - 1 thuong95
lunguyencong1 - 0 thanhvan2021
lunguyencong0 - 1 carosatthuclan
lunguyencong3 - 0 trunghieu87
lunguyencong1 - 2 thuanvane
lunguyencong16 - 7 paduc
lunguyencong4 - 1 loclatoi
lunguyencong1 - 0 ngocsonhb
lunguyencong16 - 6 lanhphong
lunguyencong10 - 4 mikochan
lunguyencong9 - 2 nhatvy2291
lunguyencong4 - 1 cobebencuaso
lunguyencong1 - 0 lvtrung
lunguyencong2 - 2 hoarung
lunguyencong10 - 3 sieutron
lunguyencong5 - 2 ngocruby9x
lunguyencong16 - 7 peheo
lunguyencong2 - 0 denhayden
lunguyencong5 - 3 lyquoc
lunguyencong3 - 1 heolovemusic
lunguyencong16 - 2 binhnhi
lunguyencong8 - 4 ngocluan
lunguyencong3 - 0 cuopbiensoh2o
lunguyencong11 - 3 ngannguyen
lunguyencong4 - 0 pingpong
lunguyencong10 - 3 trannhat
lunguyencong13 - 7 osin2k
lunguyencong9 - 4 yoshida
lunguyencong6 - 1 phungtien
lunguyencong3 - 1 hoagiay123
lunguyencong3 - 0 vuongkhanh
lunguyencong4 - 3 h2so4
lunguyencong2 - 1 hector
lunguyencong2 - 1 vangbacdaquy
lunguyencong4 - 3 teoteo
lunguyencong16 - 5 lolovp
lunguyencong17 - 4 yoona
lunguyencong8 - 7 dragon
lunguyencong7 - 2 vitty
lunguyencong4 - 1 khiconjx
lunguyencong8 - 1 dannyvnn
lunguyencong3 - 2 gaodo
lunguyencong2 - 5 cuccu
lunguyencong1 - 1 immemommaylaidi
lunguyencong1 - 1 vangbachotxoan
lunguyencong0 - 1 thiengon123
lunguyencong0 - 3 trumbatbai5397caro
lunguyencong2 - 3 phameco
lunguyencong1 - 0 duyen10
lunguyencong5 - 4 ozonevietnam
lunguyencong11 - 7 huyluxz