doublekill
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
doublekill0 - 1 serazs
doublekill0 - 2 vozanhxyz