haianthui
  • Hạng ...
  • Ngọc 68,623
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 94.81%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 12.57
  • Thời gian tham gia 1 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
haianthui5 - 0 wibunotsimpttv2k7
haianthui1 - 0 carohcm
haianthui0 - 1 lamcaro2
haianthui2 - 0 bibi0101
haianthui2 - 0 onlytrust
haianthui2 - 0 tahuuson
haianthui7 - 0 phuongminh
haianthui3 - 0 phuongxoan
haianthui4 - 0 vangbacdaquy
haianthui4 - 0 happy123
haianthui5 - 1 badboy
haianthui8 - 2 ngannguyen
haianthui2 - 0 nguyenhonganh
haianthui2 - 0 cuccu
haianthui3 - 0 tungk3
haianthui11 - 2 hieula
haianthui3 - 0 nkocdethuong
haianthui3 - 0 nguoivohinh
haianthui4 - 0 phungtien
haianthui2 - 1 binhnhi
haianthui2 - 0 duyen10
haianthui2 - 0 heokool
haianthui2 - 0 thaonguyencafe
haianthui1 - 1 tranminhchien
haianthui1 - 1 vientuong
haianthui8 - 0 mavuong
haianthui4 - 0 giodaingan
haianthui9 - 1 thuytinhkhoc
haianthui6 - 1 lazytomcat
haianthui4 - 0 sujichan
haianthui4 - 2 flash
haianthui7 - 1 michnhi
haianthui5 - 0 mrrua
haianthui4 - 0 keosua
haianthui12 - 3 nhipcautre21
haianthui2 - 0 khanhlucky97
haianthui3 - 0 pingpong
haianthui10 - 2 thuong95
haianthui4 - 0 dragon
haianthui5 - 1 kulito
haianthui3 - 0 chihiro
haianthui4 - 0 vichio
haianthui4 - 0 hoangphuc2040
haianthui2 - 0 tralacmi
haianthui1 - 0 thuydung25
haianthui6 - 0 sieuga
haianthui1 - 0 huongly
haianthui10 - 2 phongca
haianthui4 - 0 peheo
haianthui8 - 2 thinpham
haianthui3 - 0 thanhvan2021
haianthui2 - 0 vnhello
haianthui3 - 0 tuoiconrong
haianthui5 - 2 nttthuy
haianthui7 - 3 ngocluan
haianthui4 - 0 frankho
haianthui2 - 0 happykid76
haianthui1 - 0 heodat91
haianthui2 - 0 luke911
haianthui2 - 1 crystal
haianthui2 - 0 nhathaha
haianthui2 - 0 hoangduy357
haianthui2 - 0 builan0209
haianthui5 - 0 btran2912
haianthui5 - 0 toanluf
haianthui13 - 5 buonnhoem
haianthui1 - 0 thuykien
haianthui6 - 1 chuotmom
haianthui2 - 0 hihi112
haianthui9 - 3 mayakieu
haianthui1 - 0 trucmai
haianthui10 - 1 mjetran
haianthui2 - 0 paradol
haianthui3 - 5 sieutron
haianthui2 - 0 ozonevietnam
haianthui2 - 0 saosaysua
haianthui1 - 0 vietnamovernight