anh3khia
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên 5
  • Tỉ lệ thắng 83.18%
  • Chỉ số xã hội 107
  • Chỉ số đam mê 6.03
  • Thời gian tham gia 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anh3khia2 - 3 alienware
anh3khia3 - 11 cuong97
anh3khia0 - 5 emiya
anh3khia1 - 0 tuanbui
anh3khia11 - 3 lazytomcat
anh3khia2 - 1 dannyvnn
anh3khia0 - 2 sweetberry
anh3khia0 - 1 cocarom
anh3khia2 - 1 aconnongthon
anh3khia3 - 0 langtu
anh3khia0 - 3 michnhi
anh3khia7 - 1 kulito
anh3khia7 - 3 trienchill
anh3khia2 - 2 ozonevietnam
anh3khia3 - 3 vitsenpaii
anh3khia4 - 0 tranhang07
anh3khia1 - 0 vangbacdaquy
anh3khia0 - 3 tonngokhong9
anh3khia5 - 1 vuongkhanh
anh3khia0 - 1 thutrang
anh3khia2 - 3 bapcaingoc
anh3khia2 - 1 mavuong
anh3khia2 - 1 tieuling
anh3khia5 - 1 bexinkk
anh3khia6 - 3 hector
anh3khia1 - 0 denhayden
anh3khia3 - 2 maruko
anh3khia1 - 3 binhphonui
anh3khia1 - 0 buomchua
anh3khia1 - 0 lucky
anh3khia1 - 0 mrboo
anh3khia8 - 4 yukii
anh3khia4 - 1 phuongminh
anh3khia2 - 0 ngocdinh
anh3khia3 - 0 phuongxoan
anh3khia5 - 3 saosaysua
anh3khia3 - 0 hades
anh3khia5 - 3 myhangsg
anh3khia6 - 0 quachdozz
anh3khia9 - 4 huyluxz
anh3khia2 - 0 crystal
anh3khia5 - 1 vnhello
anh3khia2 - 0 ov2nd
anh3khia2 - 0 lolovp
anh3khia6 - 2 nhabanbo
anh3khia6 - 2 dragon
anh3khia4 - 0 hanalov1
anh3khia3 - 1 thuykien
anh3khia5 - 1 boomx
anh3khia3 - 0 luke911
anh3khia4 - 2 toanluf
anh3khia3 - 1 bangtam2312
anh3khia5 - 0 heokool
anh3khia5 - 2 cuccu
anh3khia4 - 0 kyhoi
anh3khia3 - 0 paradol
anh3khia4 - 1 thanhvan2021
anh3khia5 - 1 ampen
anh3khia5 - 2 huongkute
anh3khia5 - 1 diquathoigian
anh3khia11 - 3 thuyhoa
anh3khia2 - 0 meokitty
anh3khia4 - 0 sieuga
anh3khia2 - 1 nhanhlanrung
anh3khia5 - 2 nhibuong
anh3khia4 - 2 tungk3
anh3khia5 - 1 trinhhv13
anh3khia2 - 1 mikochan
anh3khia6 - 2 trunghieu87
anh3khia3 - 0 yumkhin
anh3khia0 - 1 umsangcon
anh3khia5 - 3 vanvolang
anh3khia1 - 0 socnau
anh3khia1 - 0 nhatvy2291
anh3khia3 - 0 khanhlucky97
anh3khia2 - 0 bibi0101
anh3khia5 - 1 yoona
anh3khia2 - 0 vuamui
anh3khia2 - 2 hanhphucvotan
anh3khia3 - 1 aiamcaro
anh3khia2 - 0 cuopbiensoh2o
anh3khia2 - 0 ngocruby9x
anh3khia3 - 1 lexuan22
anh3khia2 - 0 kidboy
anh3khia1 - 0 quynhgiao
anh3khia3 - 2 mainhat
anh3khia2 - 0 htrangxinh
anh3khia2 - 0 lanhphong
anh3khia2 - 0 chuotbobo
anh3khia2 - 0 chauky77
anh3khia1 - 0 thienthan999
anh3khia3 - 2 badboy
anh3khia4 - 2 beyeupk
anh3khia2 - 1 binhnhi
anh3khia2 - 0 nhimxu
anh3khia2 - 0 trailangthang
anh3khia2 - 0 mogghg
anh3khia2 - 0 aug17th
anh3khia3 - 0 duyen10
anh3khia0 - 2 phongwibusimp