anh3khia
  • Hạng ...
  • Ngọc 84,255
  • Khiên 14
  • Tỉ lệ thắng 79.21%
  • Chỉ số xã hội 178
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anh3khia1 - 0 titus
anh3khia10 - 2 kulito
anh3khia2 - 1 khiconjx
anh3khia1 - 0 serahwang
anh3khia5 - 4 tuoiconrong
anh3khia5 - 4 hoangphuc2040
anh3khia6 - 1 vnhello
anh3khia1 - 0 lovewinter
anh3khia8 - 2 ov2nd
anh3khia14 - 5 lazytomcat
anh3khia5 - 1 lolovp
anh3khia3 - 0 thuydung25
anh3khia1 - 0 vesau
anh3khia1 - 0 hannie
anh3khia3 - 0 ngocdinh
anh3khia3 - 2 nganbali
anh3khia10 - 4 yukii
anh3khia9 - 3 nhabanbo
anh3khia4 - 0 hades
anh3khia2 - 0 suoingoc
anh3khia7 - 3 saosaysua
anh3khia10 - 2 quachdozz
anh3khia0 - 1 heoway
anh3khia4 - 2 cumeo
anh3khia1 - 0 luckystar
anh3khia0 - 1 keosua
anh3khia3 - 2 mynno
anh3khia2 - 4 supersen
anh3khia3 - 1 anhhong9011
anh3khia2 - 0 viphung
anh3khia1 - 0 vientuong
anh3khia6 - 1 mrboo
anh3khia2 - 0 ngocanhgalaxy
anh3khia14 - 8 huyluxz
anh3khia8 - 2 luke911
anh3khia1 - 2 ginsosad
anh3khia1 - 1 admin
anh3khia2 - 1 alphax
anh3khia1 - 1 thuong95
anh3khia2 - 0 hemanlam
anh3khia3 - 2 ozonevietnam
anh3khia9 - 3 thoigianhp
anh3khia4 - 0 phongca
anh3khia7 - 2 eketao
anh3khia2 - 0 peheo
anh3khia2 - 7 alienware
anh3khia2 - 1 muaxuanden
anh3khia2 - 2 hoangthienxa
anh3khia0 - 16 yephdith
anh3khia0 - 1 vtvtvt
anh3khia3 - 17 cuong97
anh3khia1 - 0 ngocsonhb
anh3khia3 - 0 nhimxu
anh3khia6 - 0 heokool
anh3khia2 - 1 mailady
anh3khia4 - 0 duyen10
anh3khia2 - 1 cayruong
anh3khia2 - 0 sujichan
anh3khia1 - 0 jang80
anh3khia2 - 0 gecko88
anh3khia7 - 1 yoona
anh3khia1 - 0 bongo
anh3khia4 - 0 langtu
anh3khia1 - 0 huongly
anh3khia2 - 0 cry99
anh3khia4 - 1 aconnongthon
anh3khia2 - 1 thienloi
anh3khia3 - 1 khanhlucky97
anh3khia1 - 0 nguyentri10x
anh3khia0 - 2 thiengon123
anh3khia2 - 1 thienthan999
anh3khia0 - 1 comchienduongchau
anh3khia1 - 0 btran2912
anh3khia1 - 1 chuotmom
anh3khia2 - 1 hoangduy357
anh3khia4 - 1 bangtam2312
anh3khia1 - 1 loanloan
anh3khia5 - 0 hanalov1
anh3khia1 - 0 chihiro
anh3khia1 - 0 heoconhamchoi
anh3khia1 - 0 thimhuong
anh3khia7 - 2 dragon
anh3khia6 - 1 boomx
anh3khia1 - 0 thaomoc
anh3khia4 - 1 lexuan22
anh3khia1 - 0 giodaingan
anh3khia3 - 3 maruko
anh3khia2 - 1 thutrang
anh3khia1 - 0 sieutron
anh3khia3 - 0 thythy2021
anh3khia1 - 0 ngocluan
anh3khia6 - 1 ampen
anh3khia2 - 10 emiya
anh3khia1 - 0 enceallu
anh3khia0 - 4 nguyentam2k
anh3khia0 - 1 binzzz98
anh3khia1 - 1 happy123
anh3khia2 - 0 vangbacdaquy
anh3khia2 - 1 benana
anh3khia1 - 0 yourmomahoe