batbai5397caro
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.85%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 11.73
  • Thời gian tham gia 8 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
batbai5397caro28 - 27 vuaphapthuatkybi
batbai5397caro1 - 1 mykute
batbai5397caro4 - 0 mogghg
batbai5397caro18 - 0 phongthebest
batbai5397caro5 - 0 tinduy134
batbai5397caro4 - 1 aug17th
batbai5397caro1 - 0 phanminhvinh
batbai5397caro1 - 0 tanhtkl
batbai5397caro2 - 3 thienanlk113
batbai5397caro11 - 0 thuanvane
batbai5397caro1 - 0 taikaonjapan
batbai5397caro0 - 1 miyamurakori
batbai5397caro2 - 0 bqthiendaily
batbai5397caro24 - 29 wibunotsimpttv2k7
batbai5397caro5 - 2 thiengon123
batbai5397caro2 - 2 duyhungkythanh
batbai5397caro1 - 0 mequang25062000
batbai5397caro3 - 3 bomaylatit
batbai5397caro13 - 1 ramez
batbai5397caro1 - 0 manhhothanchien
batbai5397caro13 - 24 khaihuyen999
batbai5397caro1 - 0 serazs
batbai5397caro1 - 0 minhsting
batbai5397caro28 - 8 phongwibusimp
batbai5397caro22 - 12 vtvtvt
batbai5397caro1 - 0 khle267
batbai5397caro1 - 0 anh3khia
batbai5397caro4 - 0 lamcaro2
batbai5397caro1 - 0 motorexciter
batbai5397caro2 - 0 taymoine
batbai5397caro1 - 1 phamduythanh
batbai5397caro1 - 0 samanicacac
batbai5397caro1 - 0 carohcm
batbai5397caro1 - 0 lekhuong22
batbai5397caro1 - 0 comebackphong
batbai5397caro1 - 0 suicao
batbai5397caro6 - 2 noodles
batbai5397caro1 - 0 sabo2412
batbai5397caro3 - 2 pepsicola
batbai5397caro1 - 0 daitooan120
batbai5397caro2 - 0 vozanhxyz
batbai5397caro1 - 0 quanleminh
batbai5397caro0 - 1 nguyenthithuthao
batbai5397caro1 - 0 nguyennhisoreall
batbai5397caro1 - 0 lucky
batbai5397caro1 - 0 lazevn
batbai5397caro0 - 1 danhnehihi369
batbai5397caro1 - 0 lovekr01
batbai5397caro4 - 0 muaxuanden
batbai5397caro0 - 2 anhlatrumday
batbai5397caro6 - 0 hector
batbai5397caro3 - 0 cbycby