dblack
  • Hạng ...
  • Ngọc 733
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 1.64
  • Thời gian tham gia 6 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dblack0 - 1 yumkhin
dblack1 - 1 hoangduy357
dblack2 - 6 thimhuong
dblack0 - 4 thuydung25
dblack0 - 1 lazytomcat
dblack0 - 4 huongly