sawaya
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,087
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 19.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sawaya2 - 4 thuong95
sawaya0 - 3 thuydung25
sawaya5 - 2 catboifly
sawaya1 - 0 vozanhxyz
sawaya0 - 1 phuongxoan
sawaya0 - 2 phungtien