thuanvane
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.63%
  • Chỉ số xã hội 117
  • Chỉ số đam mê 14.88
  • Thời gian tham gia 7 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuanvane1 - 0 chuotmom
thuanvane2 - 1 lunguyencong
thuanvane2 - 0 trunghieu87
thuanvane0 - 2 carosatthuclan
thuanvane1 - 0 tadaaa
thuanvane8 - 10 hdmi2000
thuanvane6 - 0 ngovanchien2004
thuanvane3 - 0 tamhang2211
thuanvane11 - 2 thaile
thuanvane1 - 0 abccuti
thuanvane4 - 0 rptvanh
thuanvane2 - 0 huysh
thuanvane10 - 13 phuongkitty
thuanvane1 - 0 akaaa
thuanvane21 - 4 thuyhoa
thuanvane2 - 0 lamcaro2
thuanvane4 - 2 thaonguyencafe
thuanvane2 - 0 yuukimisuna
thuanvane2 - 0 lamquennha
thuanvane0 - 2 lyquoc
thuanvane1 - 0 thuynsyd
thuanvane6 - 8 mynno
thuanvane1 - 0 jacksonyvaio99
thuanvane2 - 0 hiepsiduongpho
thuanvane2 - 3 hoagiay123
thuanvane4 - 6 doubar
thuanvane44 - 2 mochashiine
thuanvane1 - 0 vanbabie24
thuanvane2 - 1 animexyz
thuanvane3 - 0 tonvandat
thuanvane1 - 1 aibicgiau
thuanvane9 - 0 killgrothvanhein
thuanvane1 - 0 boipyui943
thuanvane2 - 0 diamooonddd
thuanvane2 - 0 duxng
thuanvane1 - 0 gftyftffyfr6i7u
thuanvane9 - 2 noodles
thuanvane2 - 0 kimkardashian
thuanvane2 - 0 nguyennhisopoor
thuanvane2 - 1 huan123
thuanvane3 - 0 dat2k12uro
thuanvane2 - 0 luoingancogisai
thuanvane2 - 0 hoanggaonline
thuanvane1 - 0 huanrose
thuanvane4 - 0 devilthao1203
thuanvane2 - 0 tranlam22022009ktks
thuanvane4 - 0 lamdbl
thuanvane3 - 0 tranglam
thuanvane1 - 0 policevn
thuanvane3 - 0 gungun19x
thuanvane2 - 0 zhflc
thuanvane12 - 2 trinhruru
thuanvane2 - 5 vivacoffee
thuanvane1 - 0 thinpham
thuanvane2 - 10 xin1lanthuadi
thuanvane2 - 1 meokitty
thuanvane2 - 0 shinken
thuanvane2 - 0 carotuichiu
thuanvane2 - 1 cobebencuaso
thuanvane1 - 2 nhathaha
thuanvane1 - 0 taotenla123
thuanvane3 - 3 vitty
thuanvane5 - 0 nguyenquangminh1504
thuanvane2 - 0 thanhdieu
thuanvane1 - 0 hamynn
thuanvane2 - 0 minhquan58
thuanvane4 - 0 trungcaro
thuanvane2 - 0 watersame100
thuanvane2 - 1 binhphonui
thuanvane0 - 3 anhlatrumday
thuanvane1 - 0 bongbongmua12
thuanvane5 - 0 tuandicodedao
thuanvane3 - 0 yinukoz25
thuanvane2 - 0 tieodapoet
thuanvane8 - 1 duongthanhhai
thuanvane1 - 0 lenlalennocnha
thuanvane1 - 0 dotham
thuanvane6 - 5 hyloan12
thuanvane6 - 2 lovgojo12
thuanvane5 - 0 haidzvcl
thuanvane6 - 0 bihn1111222
thuanvane6 - 2 duyen10
thuanvane1 - 7 navasdanhcongu
thuanvane6 - 0 kiroucarovn
thuanvane4 - 3 hoangphuc2040
thuanvane6 - 1 h2so4
thuanvane4 - 4 huongkute
thuanvane0 - 11 batbai5397caro
thuanvane1 - 0 metsilm10
thuanvane1 - 0 xogang123
thuanvane1 - 0 caofriend
thuanvane7 - 1 tiennt
thuanvane5 - 1 thuakoku
thuanvane1 - 0 sayyy
thuanvane2 - 1 mainhat
thuanvane3 - 0 buongvuemra
thuanvane3 - 0 playcarovuivekogat
thuanvane2 - 4 thaomoc
thuanvane0 - 1 lexuan22
thuanvane2 - 0 anh3khia