tapchoigomoku
  • Hạng ...
  • Ngọc 18,375
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 91.67%
  • Chỉ số xã hội 72
  • Chỉ số đam mê 18.89
  • Thời gian tham gia 6 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tapchoigomoku7 - 1 hieula
tapchoigomoku3 - 1 mailady
tapchoigomoku4 - 0 osin2k
tapchoigomoku2 - 0 thaomoc
tapchoigomoku2 - 0 lexuan22
tapchoigomoku3 - 0 huongly
tapchoigomoku1 - 0 phongca
tapchoigomoku0 - 1 quangmetro
tapchoigomoku8 - 2 bangtam2312
tapchoigomoku8 - 0 binhnhi
tapchoigomoku2 - 0 nhimxu
tapchoigomoku0 - 2 buoidayne
tapchoigomoku2 - 0 ngocanhgalaxy
tapchoigomoku4 - 0 jang80
tapchoigomoku4 - 0 nkocdethuong
tapchoigomoku1 - 1 toigalam
tapchoigomoku2 - 0 canho
tapchoigomoku2 - 0 nguoivohinh
tapchoigomoku2 - 0 thutrang
tapchoigomoku8 - 1 hector
tapchoigomoku3 - 0 thuong95
tapchoigomoku2 - 0 alphax
tapchoigomoku7 - 1 cocuser
tapchoigomoku3 - 0 thimhuong
tapchoigomoku5 - 0 cuopbiensoh2o
tapchoigomoku2 - 0 chauky77
tapchoigomoku3 - 0 khoailangnuong
tapchoigomoku3 - 1 bongo
tapchoigomoku7 - 1 aconnongthon
tapchoigomoku14 - 3 trannhat
tapchoigomoku3 - 1 mavuong
tapchoigomoku14 - 2 cuccu
tapchoigomoku2 - 0 kyhoi
tapchoigomoku2 - 0 ozonevietnam
tapchoigomoku10 - 3 phameco
tapchoigomoku3 - 0 nhibuong
tapchoigomoku5 - 1 vietnamovernight
tapchoigomoku13 - 3 hoaanhdao2008
tapchoigomoku8 - 2 lazytomcat
tapchoigomoku1 - 0 serahwang
tapchoigomoku1 - 0 ov2nd
tapchoigomoku9 - 1 vanvolang
tapchoigomoku2 - 0 thuphuongle99
tapchoigomoku9 - 2 huongkute
tapchoigomoku2 - 0 thienthan999
tapchoigomoku6 - 0 mikochan
tapchoigomoku4 - 4 lejun
tapchoigomoku3 - 0 myhangsg
tapchoigomoku3 - 1 hoangduy357
tapchoigomoku5 - 0 bapcaingoc
tapchoigomoku2 - 0 lanhphong
tapchoigomoku1 - 0 xuanthupro
tapchoigomoku2 - 0 lvtrung
tapchoigomoku2 - 0 trunghieu87
tapchoigomoku2 - 0 thuyt1
tapchoigomoku10 - 2 hanhphucvotan
tapchoigomoku1 - 0 vesau
tapchoigomoku1 - 0 totoro
tapchoigomoku0 - 1 wibunotsimpttv2k7
tapchoigomoku1 - 0 tranhang07
tapchoigomoku2 - 0 luckystar
tapchoigomoku2 - 0 heoway
tapchoigomoku5 - 1 onlytrust
tapchoigomoku10 - 3 quachdozz
tapchoigomoku10 - 3 ngocruby9x
tapchoigomoku6 - 3 trienchill
tapchoigomoku8 - 2 heolovemusic
tapchoigomoku11 - 3 vangbacdaquy
tapchoigomoku3 - 0 phuongxoan
tapchoigomoku2 - 3 heokool
tapchoigomoku4 - 0 sieutron
tapchoigomoku5 - 0 nttthuy