iamrose84
  • Hạng ...
  • Ngọc 29,381
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 26.26%
  • Chỉ số xã hội 99
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 7 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
iamrose840 - 1 lucky
iamrose840 - 2 krixi
iamrose840 - 2 dannyvnn
iamrose845 - 0 hoaiiii
iamrose840 - 2 wibunotsimpttv2k7
iamrose840 - 2 vnhello
iamrose840 - 2 hoangphuc2040
iamrose842 - 0 trunghieu87
iamrose840 - 1 badboy
iamrose840 - 2 sonyvaio99
iamrose841 - 1 dragon
iamrose840 - 1 trailangthang
iamrose840 - 2 tungk3
iamrose8446 - 1 mebachhop
iamrose8414 - 5 nguoilichsu
iamrose840 - 1 h2so4
iamrose840 - 1 huongkute
iamrose840 - 1 dolphin
iamrose840 - 1 winxp
iamrose841 - 0 tuanlongtt
iamrose840 - 1 totoro
iamrose840 - 1 changtraivotinh035
iamrose841 - 0 rptvanh
iamrose842 - 4 hoaisuccessful
iamrose841 - 0 nonamenickfo4
iamrose841 - 4 carohcm
iamrose840 - 3 huyluxz
iamrose841 - 0 godseal
iamrose841 - 0 jerrygb
iamrose840 - 1 lamcaro2
iamrose843 - 1 doubar
iamrose848 - 5 vtvtvt
iamrose840 - 1 nhibuong
iamrose849 - 12 toilaerrr
iamrose840 - 1 hamynn
iamrose840 - 1 lovewinter
iamrose848 - 10 vozanhxyz
iamrose840 - 1 ngocdinh
iamrose841 - 0 kophaianhdau
iamrose840 - 1 mmmon
iamrose840 - 1 canho
iamrose840 - 1 phameco
iamrose840 - 1 myhangsg
iamrose842 - 0 sangdaica95
iamrose840 - 1 khanhlucky97
iamrose841 - 0 travahuong
iamrose840 - 4 minhquan58
iamrose841 - 0 hungphung
iamrose840 - 1 pingpong
iamrose840 - 1 paradol
iamrose840 - 1 aiamcaro
iamrose840 - 1 thimhuong
iamrose841 - 1 flash
iamrose841 - 0 titus
iamrose840 - 1 kulito
iamrose840 - 1 bienho
iamrose840 - 2 ozonevietnam
iamrose848 - 6 trsyminh0510
iamrose841 - 0 belen3
iamrose840 - 1 nguyentri10x
iamrose840 - 1 mjetran
iamrose840 - 2 onlytrust
iamrose841 - 0 thuyhoa
iamrose840 - 1 phuongminh
iamrose840 - 1 socnau
iamrose843 - 2 kcotenvjp1
iamrose840 - 1 yephdith
iamrose840 - 1 thythy2021
iamrose840 - 1 qindy
iamrose840 - 1 duyen10
iamrose841 - 0 waifu207otaku
iamrose840 - 3 chuotbobo
iamrose841 - 0 taydogratthieunang
iamrose840 - 2 vientuong
iamrose840 - 1 kyhoi
iamrose840 - 3 thaomoc
iamrose840 - 1 vanthetriet1805
iamrose840 - 1 abcjhk
iamrose8414 - 2 quybo
iamrose840 - 2 huongly
iamrose840 - 3 phongyeu
iamrose841 - 1 nguyenthithu
iamrose840 - 1 hades
iamrose844 - 0 ishak
iamrose840 - 1 tuliphalan
iamrose840 - 1 bingan
iamrose840 - 3 phumyhung
iamrose840 - 1 eketao
iamrose841 - 0 ginsosad
iamrose840 - 3 nagato
iamrose840 - 1 noodles
iamrose844 - 2 vogjct
iamrose840 - 1 tieuling
iamrose840 - 3 mynno
iamrose840 - 3 hector
iamrose840 - 1 vitaminc
iamrose840 - 1 sabo2412
iamrose840 - 2 supersen
iamrose840 - 1 ngannguyen