lizmatt
  • Hạng ...
  • Ngọc 72
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.16%
  • Chỉ số xã hội 121
  • Chỉ số đam mê 1.77
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lizmatt4 - 14 at0p1xt
lizmatt1 - 1 simthuy
lizmatt4 - 11 nganbali
lizmatt10 - 14 thienloi
lizmatt9 - 8 teoteo
lizmatt14 - 13 denhayden
lizmatt1 - 7 newnewnew
lizmatt1 - 0 kemdauxitin
lizmatt7 - 18 vitaminc
lizmatt1 - 2 paradol
lizmatt1 - 2 sabo2412
lizmatt2 - 0 vuthithanhnhan
lizmatt7 - 13 hector
lizmatt2 - 1 supersen
lizmatt0 - 2 caroforfun99999
lizmatt0 - 2 alienware
lizmatt6 - 2 thinhhokage123
lizmatt3 - 6 cocvang
lizmatt2 - 6 hongkong1
lizmatt1 - 0 kingcaronoloss
lizmatt6 - 3 mrrua
lizmatt1 - 0 nnndzzz123
lizmatt8 - 0 thuytrinhhhhh
lizmatt2 - 0 onepiecehe
lizmatt3 - 0 tonducnam
lizmatt3 - 1 nguyenhongquang1234
lizmatt1 - 0 mjetran
lizmatt2 - 0 quoc123456789az
lizmatt1 - 0 vanlh11
lizmatt2 - 1 xgirlchoicaro
lizmatt1 - 4 kythutudo
lizmatt2 - 0 nhoxngoxnghex
lizmatt2 - 1 huynhthanhnguyen10ti
lizmatt0 - 2 vuabip
lizmatt7 - 0 haira
lizmatt3 - 0 hungdepzai1
lizmatt4 - 1 haicd2721
lizmatt0 - 2 hdmi2000
lizmatt2 - 0 tiencaro0907
lizmatt2 - 1 lee16
lizmatt1 - 0 hmjh25411
lizmatt1 - 0 grcvbjn
lizmatt2 - 0 daugaming
lizmatt7 - 0 thanhthanhxlvqk
lizmatt4 - 1 admingo
lizmatt0 - 1 nguyenductrong18
lizmatt6 - 1 thanhtanbinh
lizmatt1 - 0 imdaisy
lizmatt1 - 0 kimjin28622
lizmatt0 - 2 wibunotsimpttv2k7
lizmatt4 - 2 tintindongnghia1708
lizmatt1 - 0 huymyb7410
lizmatt3 - 0 anhhero
lizmatt6 - 12 lebaokhang
lizmatt2 - 0 taolatien1231625357
lizmatt6 - 0 cyrax
lizmatt1 - 1 nem0nem0
lizmatt3 - 3 truongsinh
lizmatt3 - 3 cocarom
lizmatt0 - 1 muaxuanden
lizmatt1 - 0 kevinspyvn
lizmatt1 - 0 nguyenvonglinh98796
lizmatt2 - 0 taylornguyen
lizmatt6 - 0 truongnony777
lizmatt2 - 1 cameramttg
lizmatt1 - 0 lemyha
lizmatt1 - 0 ssjthang99
lizmatt1 - 0 ninhpham
lizmatt0 - 1 tuandeptrai
lizmatt4 - 32 phuongkitty
lizmatt0 - 1 abccuti
lizmatt5 - 0 soncarick
lizmatt8 - 1 nhocmapbeo
lizmatt3 - 0 lolne
lizmatt4 - 0 hhbgv
lizmatt0 - 1 linda
lizmatt1 - 0 mantahn
lizmatt4 - 4 tieumong
lizmatt1 - 0 hanhphucthoangqua
lizmatt0 - 1 lovekr01
lizmatt4 - 9 nguyennhisopoor
lizmatt1 - 2 kaitokun
lizmatt2 - 0 lamquennha
lizmatt3 - 0 tranhoangan
lizmatt7 - 0 vclvclvcl
lizmatt4 - 0 diamooonddd
lizmatt0 - 4 travahuong
lizmatt5 - 6 veeee0032
lizmatt1 - 2 khongphaicaothu
lizmatt1 - 0 minhdeptrai2007
lizmatt1 - 0 haianhxo
lizmatt0 - 1 keosua
lizmatt1 - 4 noodles
lizmatt1 - 0 taotenla123
lizmatt2 - 0 xuankieu
lizmatt3 - 0 vietyvu0
lizmatt10 - 0 hanrytran
lizmatt2 - 1 chemga12
lizmatt9 - 0 nguyenthithuthao
lizmatt2 - 1 ronkute