thuanvanb
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,019
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 22.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuanvanb17 - 2 kain98
thuanvanb1 - 0 serazs
thuanvanb4 - 0 susususu12345
thuanvanb1 - 0 chungdv201
thuanvanb3 - 0 tralena12