nguyennhisoreall
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.62%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 2.90
  • Thời gian tham gia 8 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyennhisoreall1 - 3 aiamcaro
nguyennhisoreall2 - 0 boomx
nguyennhisoreall1 - 0 cuopbiensoh2o
nguyennhisoreall1 - 0 osin2k
nguyennhisoreall2 - 0 beyeupk
nguyennhisoreall1 - 0 qindy
nguyennhisoreall2 - 0 thienloi
nguyennhisoreall1 - 0 lemaipa
nguyennhisoreall0 - 1 wibunotsimpttv2k7
nguyennhisoreall2 - 1 nguyentri10x
nguyennhisoreall3 - 3 ampen
nguyennhisoreall1 - 1 vesau
nguyennhisoreall2 - 0 hannie
nguyennhisoreall2 - 1 luke911
nguyennhisoreall2 - 0 vuamui
nguyennhisoreall2 - 0 thaomoc
nguyennhisoreall0 - 1 vozanhxyz
nguyennhisoreall2 - 1 krixi
nguyennhisoreall2 - 2 lovekr01
nguyennhisoreall2 - 0 nhimxu
nguyennhisoreall0 - 1 vnnguyendung
nguyennhisoreall2 - 0 huyluxz
nguyennhisoreall2 - 0 trailangthang
nguyennhisoreall1 - 0 thuyt1
nguyennhisoreall2 - 5 xogang123
nguyennhisoreall2 - 1 vichio
nguyennhisoreall2 - 0 hoangduy357
nguyennhisoreall2 - 3 paduc
nguyennhisoreall2 - 2 hoangphuc2040
nguyennhisoreall1 - 0 animexyz
nguyennhisoreall3 - 1 tuoiconrong
nguyennhisoreall2 - 0 toxuanhoang
nguyennhisoreall2 - 0 lazytomcat
nguyennhisoreall2 - 1 hoagiay123
nguyennhisoreall1 - 0 happy123
nguyennhisoreall0 - 1 maruko
nguyennhisoreall0 - 4 thaonguyencafe
nguyennhisoreall0 - 1 chuotbobo
nguyennhisoreall1 - 0 vietyvu0
nguyennhisoreall0 - 1 batbai5397caro
nguyennhisoreall1 - 0 nhabanbo
nguyennhisoreall0 - 2 hades
nguyennhisoreall1 - 1 phongyeu
nguyennhisoreall0 - 1 alphax
nguyennhisoreall0 - 2 umsangb
nguyennhisoreall1 - 0 jang80
nguyennhisoreall1 - 2 yoshida
nguyennhisoreall1 - 0 nammien
nguyennhisoreall1 - 0 tranhoangmk2k6
nguyennhisoreall1 - 0 thanhvan2021
nguyennhisoreall0 - 1 tralacmi
nguyennhisoreall0 - 1 thuydung25