phuongsaigon
  • Hạng 34
  • Ngọc 3,511
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 27.27%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có