vinagames
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 7.50
  • Thời gian tham gia 7 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vinagames0 - 4 chiukonoi
vinagames1 - 0 ov2nd
vinagames3 - 1 xuanthupro
vinagames7 - 1 badboy
vinagames0 - 1 flash
vinagames0 - 1 mayakieu