pumpkin
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,741
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 3 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pumpkin8 - 8 atula
pumpkin2 - 0 tuoiconrong
pumpkin0 - 3 botbien
pumpkin2 - 0 linhlucden
pumpkin2 - 0 ditimladieubong
pumpkin1 - 1 hacgiay