muaxuanden
  • Hạng 8
  • Ngọc 323,454
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 93.33%
  • Chỉ số xã hội 210
  • Chỉ số đam mê 1.83
  • Thời gian tham gia 11 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
muaxuanden4 - 1 saosaysua
muaxuanden12 - 4 nhathaha
muaxuanden2 - 0 minhtrongbest
muaxuanden3 - 0 builan0209
muaxuanden3 - 0 hoangphuc2040
muaxuanden3 - 0 trienchill
muaxuanden6 - 0 bexinkk
muaxuanden1 - 0 mynno
muaxuanden10 - 2 phuongkarry
muaxuanden2 - 0 nhimxu
muaxuanden8 - 1 heokool
muaxuanden9 - 2 sieutron
muaxuanden2 - 0 nakime3769
muaxuanden2 - 0 tungk3
muaxuanden6 - 0 aiamcaro
muaxuanden7 - 1 hieula
muaxuanden2 - 0 ekxanh
muaxuanden4 - 1 alphax
muaxuanden4 - 1 vnhello
muaxuanden1 - 0 sieuga
muaxuanden5 - 0 aconnongthon
muaxuanden5 - 1 luke911
muaxuanden2 - 0 crystal
muaxuanden6 - 0 kulito
muaxuanden4 - 1 dragon
muaxuanden7 - 0 vuamui
muaxuanden4 - 0 pingpong
muaxuanden3 - 0 lyquoc
muaxuanden3 - 0 denhayden
muaxuanden6 - 0 hector
muaxuanden1 - 0 nhocyeusky
muaxuanden1 - 0 onlytrust
muaxuanden2 - 0 khiconjx
muaxuanden3 - 0 thinpham
muaxuanden5 - 0 nhipcautre21
muaxuanden1 - 0 hanhphucvotan
muaxuanden1 - 0 thanhdzvl
muaxuanden1 - 0 lejun
muaxuanden1 - 0 cocvang
muaxuanden4 - 2 aikhongsotui
muaxuanden5 - 1 hihi112
muaxuanden3 - 0 dorabase
muaxuanden2 - 0 hoagiay123
muaxuanden1 - 0 vesau
muaxuanden2 - 0 happy123
muaxuanden7 - 0 vuongkhanh
muaxuanden2 - 1 maruko
muaxuanden2 - 0 socnau
muaxuanden5 - 2 vichio
muaxuanden3 - 0 yumkhin
muaxuanden2 - 1 thuong95
muaxuanden4 - 0 lemaipa
muaxuanden6 - 0 vangbacdaquy
muaxuanden3 - 0 ov2nd
muaxuanden7 - 0 binhnhi
muaxuanden9 - 0 huongkute
muaxuanden1 - 0 dungtrieu
muaxuanden3 - 0 hoadongtien00
muaxuanden2 - 1 ngocsonhb
muaxuanden1 - 0 ngocluan
muaxuanden1 - 0 dannyvnn
muaxuanden5 - 1 lexuan22
muaxuanden6 - 0 vitty
muaxuanden1 - 0 thimhuong
muaxuanden3 - 1 huongjep
muaxuanden1 - 0 tieuling
muaxuanden4 - 0 carokid
muaxuanden6 - 1 qindy
muaxuanden2 - 0 tuliphalan
muaxuanden1 - 0 cumeo
muaxuanden2 - 0 thienthan999
muaxuanden10 - 4 badboy
muaxuanden3 - 0 luckystar
muaxuanden4 - 0 huyluxz
muaxuanden2 - 0 nkocdethuong
muaxuanden8 - 1 thuydung25
muaxuanden7 - 1 boomx
muaxuanden3 - 1 michnhi
muaxuanden1 - 0 trunghieu87
muaxuanden1 - 0 lvtrung
muaxuanden1 - 0 trannhat
muaxuanden2 - 0 huongly
muaxuanden2 - 0 vitsenpaii
muaxuanden2 - 0 mayakieu
muaxuanden5 - 0 phungtien
muaxuanden3 - 0 thutrang
muaxuanden7 - 0 cuopbiensoh2o
muaxuanden1 - 0 chihiro
muaxuanden5 - 0 nagato
muaxuanden6 - 1 tralacmi
muaxuanden1 - 0 loclatoi
muaxuanden3 - 1 vientuong
muaxuanden1 - 0 vnnguyendung
muaxuanden5 - 0 viphung
muaxuanden1 - 0 hoarung
muaxuanden0 - 4 amazon
muaxuanden1 - 0 bangtam2312
muaxuanden9 - 1 duyen10
muaxuanden0 - 2 alienware
muaxuanden1 - 2 anh3khia