muaxuanden
  • Hạng 11
  • Ngọc 398,836
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.95%
  • Chỉ số xã hội 232
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
muaxuanden7 - 1 saosaysua
muaxuanden12 - 1 nhibuong
muaxuanden4 - 0 trunghieu87
muaxuanden6 - 0 aconnongthon
muaxuanden4 - 0 lyquoc
muaxuanden3 - 0 kidboy
muaxuanden4 - 0 thaonguyencafe
muaxuanden2 - 0 thythy2021
muaxuanden5 - 1 michnhi
muaxuanden11 - 1 duyen10
muaxuanden2 - 0 hanalov1
muaxuanden5 - 0 liuhuy314
muaxuanden2 - 0 nguyentri10x
muaxuanden7 - 1 btran2912
muaxuanden3 - 0 nakime3769
muaxuanden10 - 1 thuyt1
muaxuanden5 - 0 vitaminc
muaxuanden0 - 1 xuantung91
muaxuanden7 - 0 nhipcautre21
muaxuanden3 - 0 anhhong9011
muaxuanden11 - 4 badboy
muaxuanden6 - 0 lemaipa
muaxuanden2 - 0 paduc
muaxuanden9 - 3 hihi112
muaxuanden1 - 0 hoangduy357
muaxuanden10 - 2 vichio
muaxuanden9 - 3 vnhello
muaxuanden4 - 0 hoangphuc2040
muaxuanden6 - 0 tuoiconrong
muaxuanden2 - 0 yukii
muaxuanden2 - 0 lucky
muaxuanden2 - 0 duydung
muaxuanden4 - 1 thuytinhkhoc
muaxuanden2 - 0 mailady
muaxuanden3 - 0 chuotbobo
muaxuanden11 - 3 lanhphong
muaxuanden2 - 0 nttthuy
muaxuanden5 - 1 vientuong
muaxuanden10 - 2 nammien
muaxuanden5 - 0 changtraivotinh035
muaxuanden7 - 3 ozonevietnam
muaxuanden5 - 0 vnnguyendung
muaxuanden1 - 2 beteoteosg
muaxuanden0 - 2 lunox
muaxuanden6 - 0 nkocdethuong
muaxuanden2 - 3 congtrinh
muaxuanden4 - 0 giabaord2
muaxuanden6 - 1 thuong95
muaxuanden8 - 1 tralacmi
muaxuanden2 - 1 rocket290671
muaxuanden2 - 1 ampen
muaxuanden3 - 1 maruko
muaxuanden10 - 3 phuongxoan
muaxuanden5 - 0 nguoivohinh
muaxuanden1 - 0 osin2k
muaxuanden6 - 2 ngocsonhb
muaxuanden5 - 0 dannyvnn
muaxuanden11 - 1 yoshida
muaxuanden7 - 0 phongyeu
muaxuanden5 - 0 sieuga
muaxuanden2 - 2 phamphuhung
muaxuanden4 - 0 chauky77
muaxuanden5 - 1 lizmatt
muaxuanden4 - 0 ngannguyen
muaxuanden8 - 0 heolovemusic
muaxuanden4 - 0 thienthan999
muaxuanden4 - 0 luckystar
muaxuanden3 - 0 phuongminh
muaxuanden4 - 2 lovewinter
muaxuanden3 - 0 buonnhoem
muaxuanden11 - 0 huongkute
muaxuanden3 - 0 dungtrieu
muaxuanden4 - 0 trucmai
muaxuanden4 - 0 chuotmom
muaxuanden0 - 2 hdmi2000
muaxuanden5 - 0 canho
muaxuanden7 - 0 phungtien
muaxuanden4 - 1 paradol
muaxuanden4 - 1 mavuong
muaxuanden2 - 0 happykid76
muaxuanden1 - 3 mmmon
muaxuanden4 - 1 thaomoc
muaxuanden1 - 1 phameco
muaxuanden6 - 0 hoadongtien00
muaxuanden4 - 1 ekxanh
muaxuanden7 - 1 thinpham
muaxuanden3 - 0 heoway
muaxuanden1 - 0 mikochan
muaxuanden18 - 5 cry99
muaxuanden7 - 0 aiamcaro
muaxuanden12 - 4 nhathaha
muaxuanden2 - 0 minhtrongbest
muaxuanden3 - 0 builan0209
muaxuanden3 - 0 trienchill
muaxuanden6 - 0 bexinkk
muaxuanden1 - 0 mynno
muaxuanden10 - 2 phuongkarry
muaxuanden2 - 0 nhimxu
muaxuanden8 - 1 heokool
muaxuanden9 - 2 sieutron