muaxuanden
  • Hạng 21
  • Ngọc 132,754
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 93.06%
  • Chỉ số xã hội 144
  • Chỉ số đam mê 6.80
  • Thời gian tham gia 3 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
muaxuanden1 - 0 thaonguyencafe
muaxuanden3 - 1 thaomoc
muaxuanden3 - 0 lexuan22
muaxuanden7 - 2 suoingoc
muaxuanden2 - 0 huyluxz
muaxuanden1 - 0 thuykien
muaxuanden1 - 0 lizmatt
muaxuanden1 - 0 nhipcautre21
muaxuanden1 - 0 phuongminh
muaxuanden5 - 1 tralacmi
muaxuanden8 - 2 lanhphong
muaxuanden1 - 0 nttthuy
muaxuanden4 - 0 teoteo
muaxuanden2 - 1 muncute
muaxuanden8 - 1 thuyt1
muaxuanden1 - 0 hoaanhdao2008
muaxuanden1 - 0 chuotmom
muaxuanden1 - 0 kimmchii2008
muaxuanden1 - 0 heoconhamchoi
muaxuanden1 - 1 thuong95
muaxuanden2 - 0 toanluf
muaxuanden1 - 0 vientuong
muaxuanden1 - 0 giodaingan
muaxuanden1 - 0 kidboy
muaxuanden7 - 1 titus
muaxuanden4 - 0 vuamui
muaxuanden0 - 2 tonngokhong9
muaxuanden1 - 0 bibi0101
muaxuanden1 - 0 nkocdethuong
muaxuanden1 - 0 thanhvan2021
muaxuanden1 - 0 hoangphuc2040
muaxuanden2 - 1 vnhello
muaxuanden3 - 0 lovewinter
muaxuanden4 - 0 kulito
muaxuanden3 - 0 nagato
muaxuanden0 - 2 phamphuhung
muaxuanden2 - 1 saosaysua
muaxuanden1 - 0 hanalov1
muaxuanden5 - 2 ngocruby9x
muaxuanden1 - 0 heoway
muaxuanden1 - 0 langtu
muaxuanden3 - 0 aconnongthon
muaxuanden2 - 0 thuylinhhehe
muaxuanden4 - 0 boomx
muaxuanden1 - 0 ngocdinh
muaxuanden1 - 0 happy123
muaxuanden1 - 0 maruko
muaxuanden4 - 0 canho
muaxuanden3 - 1 lazytomcat
muaxuanden3 - 0 jang80
muaxuanden1 - 0 linhshiba
muaxuanden1 - 0 diquathoigian
muaxuanden3 - 0 bapcaingoc
muaxuanden1 - 0 buonnhoem
muaxuanden1 - 0 vitsenpaii
muaxuanden3 - 0 hector
muaxuanden1 - 0 huynhbaobao
muaxuanden1 - 0 nguoivohinh
muaxuanden1 - 0 thutrang
muaxuanden2 - 0 chuotbobo
muaxuanden1 - 0 yoona
muaxuanden8 - 0 cry99
muaxuanden0 - 3 lethutrang
muaxuanden2 - 0 xuanthupro
muaxuanden6 - 0 cuopbiensoh2o
muaxuanden1 - 0 trienchill
muaxuanden5 - 0 bexinkk
muaxuanden2 - 1 paradol
muaxuanden1 - 0 lolovp
muaxuanden4 - 0 nammien
muaxuanden2 - 0 liuhuy314
muaxuanden5 - 1 hieula
muaxuanden4 - 0 vitaminc
muaxuanden1 - 0 pingpong
muaxuanden3 - 0 heolovemusic
muaxuanden1 - 0 tahuuson
muaxuanden5 - 0 dungvac
muaxuanden2 - 0 itasuchi
muaxuanden1 - 0 hochihuong
muaxuanden5 - 0 vangbacdaquy
muaxuanden2 - 1 hihi112
muaxuanden1 - 0 meokitty
muaxuanden3 - 2 vichio
muaxuanden2 - 0 dorabase
muaxuanden2 - 1 alphax
muaxuanden5 - 1 thuydung25
muaxuanden2 - 0 phungtien
muaxuanden7 - 0 huongkute
muaxuanden3 - 0 changtraivotinh035
muaxuanden8 - 1 duyen10
muaxuanden2 - 0 quachdozz
muaxuanden3 - 0 hunghandsome
muaxuanden4 - 1 heokool
muaxuanden5 - 0 sieutron
muaxuanden3 - 1 kyhoi
muaxuanden6 - 0 cayruong
muaxuanden1 - 0 lanthanh
muaxuanden1 - 0 mrboo
muaxuanden2 - 0 nhabanbo
muaxuanden5 - 0 phongyeu