muaxuanden
  • Hạng ...
  • Ngọc 200,407
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 91.57%
  • Chỉ số xã hội 178
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 8 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
muaxuanden1 - 0 cumeo
muaxuanden2 - 0 thienthan999
muaxuanden10 - 4 badboy
muaxuanden3 - 0 luckystar
muaxuanden4 - 0 huyluxz
muaxuanden2 - 0 lemaipa
muaxuanden2 - 0 ov2nd
muaxuanden2 - 0 nkocdethuong
muaxuanden8 - 1 thuydung25
muaxuanden2 - 0 hoadongtien00
muaxuanden7 - 1 boomx
muaxuanden3 - 1 michnhi
muaxuanden1 - 0 thinpham
muaxuanden1 - 0 trunghieu87
muaxuanden1 - 0 lvtrung
muaxuanden1 - 0 trannhat
muaxuanden2 - 0 huongly
muaxuanden6 - 1 phuongkarry
muaxuanden2 - 0 vitsenpaii
muaxuanden2 - 0 mayakieu
muaxuanden5 - 0 phungtien
muaxuanden3 - 0 thutrang
muaxuanden1 - 0 dragon
muaxuanden7 - 0 cuopbiensoh2o
muaxuanden1 - 0 chihiro
muaxuanden5 - 0 vuamui
muaxuanden5 - 0 nagato
muaxuanden6 - 1 tralacmi
muaxuanden1 - 0 loclatoi
muaxuanden3 - 1 vientuong
muaxuanden1 - 0 vnnguyendung
muaxuanden1 - 0 luke911
muaxuanden2 - 0 pingpong
muaxuanden5 - 0 viphung
muaxuanden1 - 0 hoarung
muaxuanden0 - 4 amazon
muaxuanden1 - 0 khiconjx
muaxuanden8 - 0 huongkute
muaxuanden1 - 0 bangtam2312
muaxuanden9 - 1 duyen10
muaxuanden0 - 2 alienware
muaxuanden1 - 2 anh3khia
muaxuanden4 - 0 supersen
muaxuanden3 - 0 nhipcautre21
muaxuanden0 - 2 porsche911
muaxuanden1 - 0 cumcum
muaxuanden4 - 0 vanvolang
muaxuanden2 - 0 yoona
muaxuanden1 - 0 eketao
muaxuanden1 - 0 khangvu
muaxuanden0 - 4 comchienduongchau
muaxuanden6 - 1 heokool
muaxuanden8 - 2 suoingoc
muaxuanden7 - 0 heolovemusic
muaxuanden3 - 0 diquathoigian
muaxuanden1 - 0 gaodo
muaxuanden3 - 0 liuhuy314
muaxuanden2 - 0 huynhbaobao
muaxuanden1 - 0 lucky
muaxuanden2 - 0 trienchill
muaxuanden1 - 0 mavuong
muaxuanden2 - 0 tinatina
muaxuanden1 - 0 maddison
muaxuanden4 - 0 btran2912
muaxuanden1 - 0 huemy
muaxuanden3 - 1 hihi112
muaxuanden2 - 0 phuongminh
muaxuanden1 - 0 binhnhi
muaxuanden1 - 0 thaonguyencafe
muaxuanden3 - 1 thaomoc
muaxuanden3 - 0 lexuan22
muaxuanden1 - 0 thuykien
muaxuanden1 - 0 lizmatt
muaxuanden8 - 2 lanhphong
muaxuanden1 - 0 nttthuy
muaxuanden4 - 0 teoteo
muaxuanden2 - 1 muncute
muaxuanden8 - 1 thuyt1
muaxuanden1 - 0 hoaanhdao2008
muaxuanden1 - 0 chuotmom
muaxuanden1 - 0 kimmchii2008
muaxuanden1 - 0 heoconhamchoi
muaxuanden1 - 1 thuong95
muaxuanden2 - 0 toanluf
muaxuanden1 - 0 giodaingan
muaxuanden1 - 0 kidboy
muaxuanden7 - 1 titus
muaxuanden0 - 2 tonngokhong9
muaxuanden1 - 0 bibi0101
muaxuanden1 - 0 thanhvan2021
muaxuanden1 - 0 hoangphuc2040
muaxuanden2 - 1 vnhello
muaxuanden3 - 0 lovewinter
muaxuanden4 - 0 kulito
muaxuanden0 - 2 phamphuhung
muaxuanden2 - 1 saosaysua
muaxuanden1 - 0 hanalov1
muaxuanden5 - 2 ngocruby9x
muaxuanden1 - 0 heoway
muaxuanden1 - 0 langtu