nguyendoan1987
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,012
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyendoan19871 - 0 huymaster04