khangnongrdo
  • Hạng 40
  • Ngọc 14,105
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 26.19%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 10 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có