tcdntp
  • Hạng ...
  • Ngọc 918
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 8 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tcdntp0 - 2 hoangduy357
tcdntp0 - 2 supersen
tcdntp0 - 2 lemaipa